Manuele Therapie

Manuele Therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Deze therapie richt zich op het herstellen van de beweeglijkheid van het bewegingsapparaat, in het bijzonder dat van de wervelkolom en de gewrichten.

Via een grondig vraaggesprek en een klinisch onderzoek wordt getracht de oorzaak te vinden van de pijn en worden stoornissen in het lichaam opgespoord. Door middel van specifieke technieken (mobilisaties, manipulaties, stretching, neurogene technieken,…) wordt geprobeerd om deze stoornissen op te heffen met als doel het herstel van de normale functionaliteit van het bewegingsapparaat.

manuele therapie

Actieve Oefentherapie

Aanvullend kan er actieve oefentherapie toegepast worden. Hierbij is het de bedoeling om correcte bewegingen/houdingen aan te leren en van groot belang dat de patiënt voldoende inzicht en vaardigheden ontwikkelt om in de toekomst herval te kunnen vermijden