Dry Needling

Triggerpoints

Dry Needling is een effectieve techniek voor de behandeling van spierpijnen en spiergerelateerde klachten en is relatief nieuw in de behandeling van paarden. De behandeling kenmerkt zich door het aanprikken van triggerpoints met fijne, steriele acupunctuurnaaldjes. „Dry” duidt aan dat er geen vloeistof wordt geïnjecteerd met de naald, er wordt alleen geprikt in het triggerpoint. Deze behandelvorm mag niet verward worden met acupunctuur, waarbij men meridiaanpunten aanprikt. Bij een dry needling behandeling worden de spieren aangeprikt die zorgen voor de directe pijn of de eventuele uitstralingspijn. Een dry needling behandeling staat vaak niet alleen op zich, maar vormt een onderdeel van de totale behandeling van het paard. Het blijft steeds de bedoeling om te achterhalen wat de reden is voor het ontstaan van triggerpoints.

dry needling paard
dry needling paard

Oorzaken

Een triggerpunt is een pijnlijke verharding of knoop gelegen in een skeletspier, een bundeltje spiervezels dat zich niet meer ontspant in rust, maar steeds strak aangespannen blijft. Op die plaats ontstaat een lokale verdikking met verminderde doorbloeding, waar afvalstoffen zich ophopen. Bij het drukken op een triggerpunt, kan zowel lokale pijn als pijn in een andere lichaamszone worden uitgelokt. Niet alleen pijn maar ook spierzwakte, bewegingsbeperkingen, coördinatieproblemen en vegetatieve reacties kunnen door triggerpoints veroorzaakt worden.

Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van triggerpoints:

  • Als gevolg van een blokkade
  • Trauma : uitglijden in de weide of val tijdens het rijden, vastliggen in de box,…
  • Ongewone belasting : overtrainen van jonge paarden, de intensiteit van training plots verhogen, bruuske omschakeling van de éne discipline op de andere,…
  • Overbelasting van spieren door het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde beweging : eenzijdige training, te hoog opgehangen hooiruif,…
  • Stress en competitie
  • Compensatie