Taping

Medical Taping

Medical taping of kinesiotaping is reeds humaan een geruime tijd gekend omwille van de positieve therapeutische effecten. Taping op zich kan niet een manuele behandeling vervangen, doch is gebleken dat beiden complementair kunnen gebruikt worden.

Onderzoek wees zelfs uit dat het effect van een manuele osteopathische behandeling wordt verlengd/versterkt indien deze wordt ondersteund door kinesiotape. De combinatie van beide technieken zorgt ervoor dat we het paard opnieuw zijn normale pijnvrije beweeglijkheid terug geven.

medical taping paard

Positieve Effecten

Door het correct aanleggen van de tape, bespoedigen we enkele therapeutische effecten, zoals:

  • afname van pijn
  • verbetering van de bloedcirculatie
  • vermindering van spierspanning
  • verbetering co√∂rdinatie